Tieudung24g.net và các kênh tin RSS Feeds


RSS là gì?

RSS (Really Simple Syndication) Dịch vụ cung cấp thông tin cực kì đơn giản. Dành cho việc phân tán và khai thác nội dung thông tin Web từ xa (ví dụ như các tiêu đề, tin tức). Sử dụng RSS, các nhà cung cấp nội dung Web có thể dễ dàng tạo và phổ biến các nguồn dữ liệu ví dụ như các link tin tức, tiêu đề, và tóm tắt.

Một cách sử dụng nguồn kênh tin RSS được nhiều người ưa thích là kết hợp nội dung vào các nhật trình Web (weblogs, hay "blogs"). Blogs là những trang web mang tính các nhân và bao gồm các mẩu tin và liên kết ngắn, thường xuyên cập nhật.

Danh mục tin RSS mà Tieudung24g.net cung cấp

RSS (Really Simple Syndication) Dịch vụ cung cấp thông tin cực kì đơn giản. Dành cho việc phân tán và khai thác nội dung thông tin Web từ xa (ví dụ như các tiêu đề, tin tức). Sử dụng RSS, các nhà cung cấp nội dung Web có thể dễ dàng tạo và phổ biến các nguồn dữ liệu ví dụ như các link tin tức, tiêu đề, và tóm tắt.

Một cách sử dụng nguồn kênh tin RSS được nhiều người ưa thích là kết hợp nội dung vào các nhật trình Web (weblogs, hay "blogs"). Blogs là những trang web mang tính các nhân và bao gồm các mẩu tin và liên kết ngắn, thường xuyên cập nhật.

Trang chủ (http://tieudung24h.vn/trangchu.rss)
Xã hội (http://tieudung24h.vn/xa-hoi.rss)
Tin tức (http://tieudung24h.vn/tin-tuc.rss)
Thời sự (http://tieudung24h.vn/thoi-su.rss)
Đời sống (http://tieudung24h.vn/doi-song.rss)
An ninh - Trật tự (http://tieudung24h.vn/an-ninh---trat-tu.rss)
Thị trường (http://tieudung24h.vn/thi-truong.rss)
Chuyển động (http://tieudung24h.vn/chuyen-dong.rss)
Tài chính (http://tieudung24h.vn/tai-chinh.rss)
Ngân hàng (http://tieudung24h.vn/ngan-hang.rss)
Ô tô - Xe máy (http://tieudung24h.vn/o-to---xe-may.rss)
Bất động sản (http://tieudung24h.vn/bat-dong-san.rss)
Sự kiện (http://tieudung24h.vn/su-kien.rss)
Xu hướng (http://tieudung24h.vn/xu-huong.rss)
Nhận định (http://tieudung24h.vn/nhan-dinh.rss)
Dự án (http://tieudung24h.vn/du-an.rss)
Doanh nghiệp (http://tieudung24h.vn/doanh-nghiep.rss)
Doanh nhân (http://tieudung24h.vn/doanh-nhan.rss)
Khởi nghiệp (http://tieudung24h.vn/khoi-nghiep.rss)
Doanh nghiệp tiêu biểu (http://tieudung24h.vn/doanh-nghiep-tieu-bieu.rss)
Tin tức Doanh nghiệp (http://tieudung24h.vn/tin-tuc-doanh-nghiep.rss)
Sản phẩm (http://tieudung24h.vn/san-pham.rss)
Khuyến mãi (http://tieudung24h.vn/khuyen-mai.rss)
Hàng Việt (http://tieudung24h.vn/hang-viet.rss)
Hàng ngoại (http://tieudung24h.vn/hang-ngoai.rss)
Sản phẩm mới (http://tieudung24h.vn/san-pham-moi.rss)
Bảo vệ NTD (http://tieudung24h.vn/bao-ve-ntd.rss)
Ý kiến NTD (http://tieudung24h.vn/y-kien-ntd.rss)
DN phản hồi (http://tieudung24h.vn/dn-phan-hoi.rss)
Cảnh báo (http://tieudung24h.vn/canh-bao.rss)
Điều tra (http://tieudung24h.vn/dieu-tra.rss)
Giải trí (http://tieudung24h.vn/giai-tri.rss)
Sao (http://tieudung24h.vn/sao.rss)
Phim (http://tieudung24h.vn/phim.rss)
Nhạc (http://tieudung24h.vn/nhac.rss)
Hot (http://tieudung24h.vn/hot.rss)
Làm đẹp (http://tieudung24h.vn/lam-dep.rss)
Thời trang (http://tieudung24h.vn/thoi-trang.rss)
Spa (http://tieudung24h.vn/spa.rss)
Sức khỏe (http://tieudung24h.vn/suc-khoe.rss)
Bác sĩ (http://tieudung24h.vn/bac-si.rss)
Phòng khám (http://tieudung24h.vn/phong-kham.rss)
Giảm cân (http://tieudung24h.vn/giam-can.rss)
Bệnh và thuốc (http://tieudung24h.vn/benh-va-thuoc.rss)
Ẩm thực (http://tieudung24h.vn/am-thuc.rss)
Món ngon (http://tieudung24h.vn/mon-ngon.rss)
Món lạ (http://tieudung24h.vn/mon-la.rss)
Món độc (http://tieudung24h.vn/mon-doc.rss)
Món bổ rẻ (http://tieudung24h.vn/mon-bo-re.rss)
Tư vấn tiêu dùng (http://tieudung24h.vn/tu-van-tieu-dung.rss)
Radio (http://tieudung24h.vn/radio.rss)
Tiêu dùng 24h (http://tieudung24h.vn/tieu-dung-24h.rss)
Cẩm nang tiêu dùng (http://tieudung24h.vn/cam-nang-tieu-dung.rss)
Mẹo vặt tiêu dùng (http://tieudung24h.vn/meo-vat-tieu-dung.rss)
Tivi (http://tieudung24h.vn/tivi.rss)
Tiêu dùng (http://tieudung24h.vn/tieu-dung.rss)
Video nóng (http://tieudung24h.vn/video-nong.rss)
Tự giới thiệu (http://tieudung24h.vn/tu-gioi-thieu.rss)
Trải nghiệm (http://tieudung24h.vn/trai-nghiem.rss)
Hài hước (http://tieudung24h.vn/hai-huoc.rss)
Bạn đọc đăng tin (http://tieudung24h.vn/ban-doc-dang-tin.rss)